انسانهای قدرشناس انسانهای خوشبخت و خوشحالی هستند پس به این توصیه مهم تائب س رست قرض الحسنه و خیریه صخا خوب گوش کنیم من در آیات و روایات قران زیاد دیده ام که فقط قدرشناسی حرف اول را در دنیا و آ ت می زند 

انسانهای ناسپاس و قدرنشناس باعث بدبختی و پ رزق و روزی و ن یتی پروردگار گردیدند 

انی که درطلب سعادت و خوشبختی مردم کار می کنند و معروف و مشهور می شوند فقط حمایت و همکاری می خواهند چون آنها همان درهای رحمت پروردگار هستند که بوسیله آنها در های خیر و برکت و سعادت باز می شود تائب یکی از همان عزیزان است که سالهای زیادی برای باز شدن دررحمت مخصوص پروردگار همت و تلاش کرده است و موفق گردیده اما حمایت و همکاری می خواهد تا مردم شاهد خیر و برکت روزافزون باشند صخا می تواند مفید و موثر باشد 

ما باید تمرین قدردانی و قدرشناسی داشته باشیم تا در آینده شاهد سعادت و خوشبختی باشیم 

ما باید با قدرشناسی و قدردانی باعث سربلندی و سرافرازی نیکوکاران بشویم و از دعا و آرزوهای خیر برای نیکوکاران و دلسوزان دریغ نکنیم 

انی که زیر سایه اشعار شاعران بزرگ و سخنان بزرگان و دانشمندان جهان و زیر سایه آیات و روایات پروردگار در پی خشنودی بندگان خداوند هستند و شب و روز از خداوند سعادت و خوشبختی آرزو می نمایند و این خواستن ها از خداوند با قدرشناسی شما عزیزان جواب خواهد داد 

پس بی نهایت سپاسگزار و قدردان عارفان و عاشقان خودتان باشید 

و به ندای دلسوزانه و ارزشمند امثال تائب جواب مثبت و درخور بدهید 

هرکجا که هستید جوانمردان را در ی د و از هیچ گونه حمایت و همکاری دریغ نفرمائید چون یاران خداوند متعلق به همه بندگان خداوند هستند 

و برای همه منشاء خیر و برکت می باشند در این راه وظیفه انسانهای باسواد و بافرهنگ بیشتر و بهتر است و آنها باید حمایت و همکاری بیشتری داشته باشند 

در این شب تیره و تار نور فانوس می بینید  مرا که دهقان فداکار شدم حمایت کنید