اگر عاشق باشی و فقط برای رضای خدا همت و تلاش کنی و نیت صداقت و ایمان داشته باشی این بسیار خوب است و مردم کم کم به شخصیت والای تو پی خواهند برد 

همت و فداکاری و صداقت و ایمان هرگز گم نخواهد شد و همین ها هستند که هر دشمنی را اگر در اوج قدرت و توانائی هم باشد باز بی آبرو می کند برادران یوسف متحد بودند اما صداقت و ایمان یوسف آبرویشان را برد ن مصر و ذلیخا در اوج قدرت و در ناز و نعمت بودند اما بی آبرو شدند 

معجزه صداقت و ایمان بالاتر از این حرفهاست 

به صدق کوش تو ای دل که حق رها نکند   چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی 

همه انسانهای روی کره زمین حتی نامردان و پست ترین انسانها به صداقت و ایمان یک روز اعتراف می کنند و حق را به جوانمردان می دهند پس در جوانمردی از هیچ کوششی دریغ نورزید 

انسان درفعالیت و فداکاری بی نهایت کوشش می کند در راه گره گشائی و نان رسانی فعالیت می کند اینچنین که باشد دوست و دشمن به او احترام خواهند گذاشت 

و همه به موفقیت و پیروزی خواهند رسید و جامعه و مردم در سعادت و خوشبختی زندگی خواهند کرد و خداوند هم به چنین انسانهائی بی نهایت کمک می کند و درهای رحمت را برویشان می گشاید و اگر دشمنان هم در راه آنها شیطنت کنند آبرویشان در دنیا و آ ت خواهد رفت 

پس همه باید در راه فرهنگ و ورزش کوشا باشیم و به یکدیگر خیر و بهره برسانیم تائب با همت والای خودش در راه قرض الحسنه همت و تلاش کرد و این کوشش را به نمایش جهانی گذاشت 

و اینچنین باید بود که همه مردم شاهد صداقت و ایمان و فعالیت و فداکاریت باشند 

تا در راه رضای حقتعالی و بندگان خداوند گام برداریم و باعث خشنودی دل و دیده ها باشیم 

صخا خدمتی همراه باصداقت و ایمان می باشد   تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید 

مردم خیلی زود متوجه می شوند که همه مشکلات و معظلات فداکاران و جوانمردان مغرضان و منفوران و مغروران هستند که ناجوانمردانه مانع پیشرفت و رشد و شکوفائی جوانمردان می باشند و این محبوبیت آنها را هزاران برابر می کند 

ضدهمکاری چنان بد و ناپسند است که انسان فداکار اگر قلب شیر و دل دریا داشته باشد باز هم نمی تواند آنطور که شایسته است بموقع و بجا موفق و پیروز شود