یک پیام خوب و روشن برای همه نیکوکاران و جوانمردان جهان دارم برای همه انی هم که از خلاف و خلافکاری خسته هستند و دلشان می خواهد یک زندگی آرام داشته باشند دارم 

نور را زیاد کنیم تا تاریکی محو و نابود شود وقتی یک نفر همچون تائب چراغی را با هزاران زحمت و در شرایط بسیارسخت و غیر قابل تحمل و با وجود امکانات بسیار ضعیف و ناچیز روشن کرده است 

که می تواند همه روستاهای جهان را گلستان کند پس همه دست به دست هم بدهیم و یکدیگر را تشویق به حمایت و همکاری نمائیم 

نه اینکه چندین نفر انسان پست و مغرض و مغرور و بی همه چیز در اوج خلاف و ناجوانمردی چشم دیدن امثال تائب را نداشته باشند و سدراه چنین افراد پاک و پاکیزه ای باشند و مردم را مانع از حمایت و همکاری شوند و در جمع شبانه خودشان به ریش مردم بخندند و خود را موفق و پیروز این میدان بدانند پس باید حواسمان به یاران مهربان باشد و نور را زیاد کنیم تا تاریکی محو شود 

تائب برای شکوفائی ایده ناب خودش پا را از روستای ابرسج فراتر گذاشته است و از آنجا که می داند این ایده برای همه روستاهای جهان کارساز و نان رسان است فریادش را در همه روستاهای جهان بلند کرده است و از جوانمردان هر روستائی حمایت و همکاری خواسته است تا از نزدیک شاهد این ایده باشند و از نزدیک مطالعه و بررسی کنند و بعد از آن در روستای خودشان کار کنند 

وقتی این فرهنگ در همه مردم تقویت شود که نور را زیاد کنیم تا تاریکی محو شود دیگر امثال تائب هرگز مشکلی نخواهند داشت هرگز کارآفرینان مشکل نخواهند داشت 

هیچ فرهنگی درجامعه بهتر از این نیست که نور را زیاد کنیم تا تاریکی ها محو شوند وگرنه با خلاف و خلافکاری جز این راه نمی شود مبارزه کرد 

تاریکی نور می خواهد تا از بین برود جز این هیچ راهی ندارد پس در پرنور این چراغ عرفانی و همچون صخا کوشا و پرتلاش باشیم و فداکاری همچون تائب را به نحو احسن یاری و حمایت نمائیم تا فداکاران در همه جای دنیا سرافراز و سربلند شوند 

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد  تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید 

انسان خوب و فداکار هرکجای دنیا که باشد باید جذب و جلب امثال تائب شود و انسان بی انصاف و ناجوانمرد هرچند که از نزدیکان انسان فداکار باشد باید همچون فرزند نوح به هلاکت برسد چون خلافکاران هیچ جائی و هیچ چاره ای جز گور و مرگ ندارند 

دنیا جای انسانهای فعال و فداکار و دلسوز و جوانمرد است نه جای ناجوانمردان بی رحم و مغرور و منفور جای چنین انسانهائی در گور است