من همت و تلاش و خداوند توفیق یک قرض الحسنه و خیریه را با ارائه خدمات بسیار خوب به ما عطا کرد و درهای رحمتش را بروی ما باز کرد من از همه دانشمندان و ثروتمندان جهان تقاضا با حمایت و همکاری و تقویت اینجانب روزبروز از من یک عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار بهتری بسازند و این با عنایت و توجه خداپسندانه امکان پذیر می باشد 

صخا هدیه ای بود که خداوند به پاداش ریاضتهای سخت و طاقت فرسای تائب عطا نمود تا بتوانیم روستائی آباد داشته باشیم و برای همه روستا های جهان یک ایده مناسب می باشد 

اگر از سوی مردم حمایت شود و ضدهمکاری نباشد برای روستاها مفید و موثر است 

صخا از معجزات علم و عرفان  صخا لطف و عنایتهای یزدان 

اما امکانات بسیار خوب می خواهد که آنهم دست جوانمردان توانا را می بوسد 

از من تقاضای فعالیت و فداکاری داشتید و من بالاتر از توانم همت و تلاش کزدم و یک ایده خوب علیرغم همه مشکلاتم به یادگار گذاشتم و قدر و ارزش خودم را دانستم و نتیجه خوبی برای همه داشت 

و من از شما تقاضای حمایت و همکاری داشتم و اما ضعیف بود و یا اصلا نبود و حتی درصدی ضدهمکاری داشتم که باعث و بانی بسیاری از مشکلات و نقاط ضعف شدند 

من به همه مخصوصا دانشمندان و ثروتمندان می گویم و تقاضا دارم هرکجا یک فداکاری دیده شد حمایتش کنید چون امید هزاران نفر می باشد و در ثواب او شریک بشوید 

ی که مثل تائب اینچنین عاشقانه و دلسوزانه برای مردم زحمت می کشد لایق و شایسته بهترین حمایتهاست تا خدمات آسان ارائه بدهد و سربلند و سرافراز شود 

حمایت از فداکاران و دلسوزان بسیار واجب و ا امی است چون جامعه و مردم سرافراز می شوند ی که در راه خداوند و در راه فرهنگ و ورزش بی نهایت کوشش می کند شایسته هرگونه حمایتی است تا راحت و آسان خدمت کند 

ضدهمکاری همیشه مشکلاتی را برای فداکارن و جوانمردان به همراه داشته است و سدراه پیشرفت و رشد و شکوفائیشان بوده است