سلام

من می خوام بهتون دست بند خونگی یاد بدم...........

فقط کافیه چند چیز که تو همه خونه ها هست ور داریدو شروع کنید.

وسایل لازم:یک کش سر-سنجاق کوچولو-2.3 تا دکمه-

کار لازم:باید دکمرو توی سنجاق ها کنید.سنجاقارو توی کش سر بندازید.

دقت کنید که باید ست باشن.حالا دست بند درست شده و حتی می

تونید تو مهمونی هم ازش استفاده کنید.

تازه!!!گردنبندشم هست!!!هرکی گردنبندشو می خواد بگه.