رقابتهای لالی !!! باشگاه های اسپانیا پس از سپری !!! 16 هفته وارد تعطیلات سال نو میلادی شده است. اما طی این 16 هفته رقابت برای !!! ب عنوان آقای گلی بین ستاره های خط حمله تیم های این لیگ جذاب و دیدنی بوده است.