!!! قلعه نویی در تلاش برای جذب یک گلر جدید است.محمدرضا اخباری گلر تراکتورسازی فصل پر فراز و نشیبی را همراه با این تیم داشته است.او در اردوی تیم ملی هم نتوانست کی روش را قانع کند تا در بازی !!! در ترکیب ثابت ایران قرار بگیرد.