پس از اینکه برانکو مخالفت رسمی خود را با انتقال محمد انصاری به تیم چینی اعلام کرده است و مسوولین باشگاه هم پذیرفته انداما از آنجا که این انتقال درآمد یک میلیون و دویست هزار دلاری را نصیب باشگاه می کند، هنوز به طور کامل منتفی نشده است.