وبلاگ 24.اطلاعات

بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده نو بی سوادی !!! ن و دختران روستایی

درخواست حذف وبلاگ

:: بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده نو بی سوادی !!! ن و دختران روستایی

 

 

 

عنوان:

بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده

 نو بی سوادی !!! ن و دختران نوسواد بزرگسال روستایی شهرستان

دزفول

 

 

 

!!! ناصر سراج !!! ّمی (1)

 علیرضا شیرین صحرائی (2)

 

 

 

1- !!! یار گروه روانشناسی و علوم تربیتی !!! آزاد !!! ی دزفول

2- کارشناس ارشد  رشته علوم تربیتی  و کارشناس آموزش  نهضت سواد آموزی  دزفول

 

چکیده :

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش های پس از سواد در تثبیت و نگهداری سواد در نزد !!! ن و دختران بزرگسال روستایی انجام شده است .تعداد 600 نفر از دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به روش نمونه گیری منظم از جامعه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای بود ابزار پژوهش دو نمونه آزمون املاء فارسی و روخوانی در حد دوره تکمیلی تعیین شد .از آزمونt  برای گروههای مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمون شوندگان دو گروه استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد بین فراگیران آموزش دیده و گروه آموزش ندیده از لحاظ توان نوشتاری تفاوت معنی داری وجود دارد . همچنین نتایج نشان داد بین فراگیرانی که در آموزشهای پس از سواد آموزی شرکت کرده بودند و آنهایی که این آموزش را ندیده بودند  از لحاظ روان خوانی متون ساده  تفاوت معنی داری وجود دارد. بعبارتی بین  فراگیران آموزش دیده و آموزش ندیده  در حفظ و نگهداری آموخته های قبلی و عدم بازگشت به بی سوادی تفاو ت معنی داری وجود  دارد .

 

کلید واژها :  رجعت به بی سوادی ، بیسواد عملی ، آموزش مداوم، کم سواد، نوسواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 برچسب ها : بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده نو بی سوادی !!! ن و دختران روستایی - آموزش ,سواد ,گروه ,معنی ,داری ,ندیده ,معنی داری ,آموزش دیده ,تفاوت معنی ,میزان تأثیر ,داری وجود ,میزان تأثیر آموزشهای ,بررسی میزان تأثیر
بررسی میزان تأثیر آموزشهای پس از سواد در جلوگیری از پدیده نو بی سوادی !!! ن و دختران روستایی آموزش ,سواد ,گروه ,معنی ,داری ,ندیده ,معنی داری ,آموزش دیده ,تفاوت معنی ,میزان تأثیر ,داری وجود ,میزان تأثیر آموزشهای ,بررسی میزان تأثیر
سواد آموزی در شهرستان دزفول نیازمند توجه بیشتر دستگاههای اداری و نهادهای مردمی

درخواست حذف وبلاگ

:: سواد آموزی در شهرستان دزفول نیازمند توجه بیشتر دستگاههای اداری و نهادهای مردمی
سواد آموزی بزرگسالان یکی از مهم ترین برنامه های عمومی و همگانی کشورهاست. توسعه گسترده آموزش همگانی در قرن نوزدهم و در پی آن توسعه آموزش متوسطه و آموزش عالی در اواسط قرن بیستم عامل اصلی تحولات علمی و فنی در کشورهای صنعتی بوده است. در واقع آموزش بزرگسالان


برچسب ها : سواد آموزی در شهرستان دزفول نیازمند توجه بیشتر دستگاههای اداری و نهادهای مردمی - آموزش ,سواد آموزی
سواد آموزی در شهرستان دزفول نیازمند توجه بیشتر دستگاههای اداری و نهادهای مردمی آموزش ,سواد آموزی
بی سواد کیست و چگونه شمارش می شود؟

درخواست حذف وبلاگ

:: بی سواد کیست و چگونه شمارش می شود؟
افرادی که توانایی خواندن و نوشتن متون ساده را نداشته و نتوانند محاسبات را در حد چهار عمل اصلی انجام دهند در زمره افراد بی سواد شمرده می شوند، چه مدرک تحصیلی داشته باشد، چه نداشته باشد.

نحوه ی شمارش بی سوادان:

۱- نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکزآمار از فاصله بین دو سرشماری  توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد.  درصد باسوادی هر کشور از طریق برآورد انجام می شود.

۲- شیوه ی دوم سرشماری طبق خود اظهاری خود دفراد می باشد که نمی تواند مبنای درستی برای برنامه ریزی باشد. 

 برچسب ها : بی سواد کیست و چگونه شمارش می شود؟ - سرشماری
بی سواد کیست و چگونه شمارش می شود؟ سرشماری
سواد چیست؟

درخواست حذف وبلاگ

:: سواد چیست؟
از نظر سازمان یونسکو unesco شخصی با سواد است که بتواند بخواند و نیز بتواند یک جمله (بیانیه) در مورد زندگی روزمره اش بنویسد(1958). یک فرد از نظر علمی وقتی با سود استکه بتواند در فعالیت های سواد آموزی که برای کارکرد مؤثرگروه با جامعه اش نیاز دارد مشارکت داشته باشد. همچنین قادر باشد به تداوم استفاده از خواندن، نوشتن و حساب !!! برای خود با توسعه جامعه اش باشد(1987) سواد توانایی افراد برای شناسایی، درک تفسیر، ایجاد، برقراری ارتباط و محاسبه با استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده است که افراد برای رسیدن به اه !!! خود، به منظور توسعه دانش و توانایی های بالقوه خود مشارکت کامل در جامعه محلی و جهانی به آن نیاز دارند(2003)


برچسب ها : سواد چیست؟ - سواد ,جامعه ,بتواند ,افراد برای
سواد چیست؟ سواد ,جامعه ,بتواند ,افراد برای
بزرگسالان چگونه یاد می گیرند؟

درخواست حذف وبلاگ

:: بزرگسالان چگونه یاد می گیرند؟
به طور کلی یادگیری به دو شکل انجام می شود: 1- غیر برنامه ریزی شده : در این شیوه فرد در جریان زندگی اجتماعی خود بر اساس جهان بینی کلی، ارزش ها و فرهنگ پیرامونی درونی شده است. 2- شیوه ی برنامه ریزی شده: در این شیوه به روش علمی و منظم و برنامه ریزی شده و نظام مند عمل می شود، و یادگیری اتفاق می افتد


برچسب ها : بزرگسالان چگونه یاد می گیرند؟ - شیوه ,ریزی ,برنامه ,برنامه ریزی
بزرگسالان چگونه یاد می گیرند؟ شیوه ,ریزی ,برنامه ,برنامه ریزی
اصول یادگیری بزرگسالان کدامند؟

درخواست حذف وبلاگ

:: اصول یادگیری بزرگسالان کدامند؟
1- ایجاد انگیزه یادگیری در بزرگسالان از طریق ترغیب و تشویق، جهت دادن فعالیت ها 2- فرایندی است فعال نه منفعل 3- راهنمایی و تشویق فراگیران 4- تأمین مواد و منابع آموزشی مناس با اه !!! آموزشی 5- فرصت دادن برای تمرین و مرور مطالب آموزش داده شده 6- ایجاد تنوع در روش ای آموزشی ( جون انسان اصولا تنوع طلب است و هرگاه به او حق انتخاب داده شود باعث ترغیب و تشویق او می شود در نتیجه در انتخاب بهترین را انتخاب می کند و جالب است که بدانیم بیشتر اوقات علیرغم برنامه و قصد قبلی دست به انتخاب می زند) 7- تشویق و تقویت رفتارهای صحیح فراگیران 8- تفهیم و شفاف سازی استاندارهای عملکرد و انتظارات


برچسب ها : اصول یادگیری بزرگسالان کدامند؟ - آموزشی ,تشویق
اصول یادگیری بزرگسالان کدامند؟ آموزشی ,تشویق
ویژگی های یادگیرندگان بزرگسال

درخواست حذف وبلاگ

:: ویژگی های یادگیرندگان بزرگسال
1- بزر !!! الان در حال آموزش متمرکز بر مشکلی هستند که قرار است از طریق آموزش حل و فصل می شود. 2- به نتایج نهایی امر توجه دارند 3- تصمیم گیرنده اصلی برای مشارکت در آموزش و تغییر رفتار خود بزرگسال است 4- غالباً به اطلاعات جدید شک دارند 5-در جستجوی ربط موضوعات آموزش داده شده به مسائل دیگر هستند 6- در یادگیری سهیم هستند و خودشان اعلام نظر می کنند


برچسب ها : ویژگی های یادگیرندگان بزرگسال - آموزش
ویژگی های یادگیرندگان بزرگسال آموزش
تلفن گویای سازمان سواد آموزی جهت مشارکت آموزش دهندگان و همکاران در امر سواد آموزی

درخواست حذف وبلاگ

:: تلفن گویای سازمان سواد آموزی جهت مشارکت آموزش دهندگان و همکاران در امر سواد آموزی
تلفن گویا سامانه سوادآموزی با 8 خط پاسخگویی وضعیت سواد و ثبت نام شهروندان می باشد. هم وطنان عزیز می توانند با تماس با شماره 88955180 (دارای 8 خط) با ارایه کد ملی خود از وضعیت سواد و شرایط ثبت نام در فعالیت های سواد آموزی مطلع شوند


برچسب ها : تلفن گویای سازمان سواد آموزی جهت مشارکت آموزش دهندگان و همکاران در امر سواد آموزی - سواد ,آموزی ,سواد آموزی ,وضعیت سواد
تلفن گویای سازمان سواد آموزی جهت مشارکت آموزش دهندگان و همکاران در امر سواد آموزی سواد ,آموزی ,سواد آموزی ,وضعیت سواد
سواد آموزی گروه سنی 20-10 ساله در اولویت برنامه های سازمان سواد آموزی

درخواست حذف وبلاگ

:: سواد آموزی گروه سنی 20-10 ساله در اولویت برنامه های سازمان سواد آموزی
معاون !!! و رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور، بااشاره به حرفه آموزی در کنار سوادآموزی، گفت: این طرح توجه توامان به هر دو مقوله است ودریافت مدرک هر حوزه منوط به اخذ مدرک دیگری است. به گزارش گروه آموزش خبرگزاری دانا (دانا خبر)، علی باقرزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل، اظهار کرد: یک بانک اطلاعاتی برای ثبت گواهی باسوادی وآ !!! ین مدرک تحصیلی افراد راه اندازی شده است که فعالیت این بانک با 85 درصد پیشرفت در دست اجراست. بنا به اعلام ایسنا، وی همچنین از اقدامات سازمان جهت باسواد !!! اولیای بیسواد دانش‌آموزان خبر داد و افزود: این افراد تحت هر شرایطی م !!! م به سواد آموزی هستند مگر افراد دارای شرایط خاص ازقبیل معلولان جسمی، ن !!! نایان، ناشنوایان و... که البته این گروه از امکانات آموزشی خاص بهره‌مند خواهند شد. وی با اعلام اینکه 8268 نفر از اولیای دانش آموزان سطح استان بیسواد هستند از کاهش چشمگیر بیسوادی خبر داد و از به حداقل رسیدن این رقم اظهار امیدواری کرد. وی در ادامه از طرح دیگری در راستای با سواد !!! کودکان و نوجوانان 10-20 سال که به دلایلی آموزش ندیده اند، خبر داد و اظهار کرد: از برنامه های سازمان دراین رابطه، پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای این گروه و جبران خسارت متحمل شده به دلیل حضور درکلاس درس توسط کودکانی که درجهت معیشت خود فعالیت اقتصادی دارند، می باشد. وی با اشاره به آموزش افراد بالای پنجاه سال اظهار کرد: حضور این افراد در برنامه‌های سواد آموزی ممنوع نیست اما برنامه‌ها اولویت‌گذاری شده است و از آنجایی که فعالیت گروه سنی 10-20سال در اجتماع زیاد است؛ پس روشن است که توجهات باید معطوف این گروه سنی باشد. البته افراد بالای پنجاه سال محروم از نعمت سواد به روش های دیگری نیز می‌توانند در امر سوادآموزی شرکت کنند.


برچسب ها : سواد آموزی گروه سنی 20-10 ساله در اولویت برنامه های سازمان سواد آموزی - سواد ,افراد ,گروه ,آموزی ,اظهار ,سازمان ,سواد آموزی ,بالای پنجاه ,افراد بالای ,افراد بالای پنجاه
سواد آموزی گروه سنی 20-10 ساله در اولویت برنامه های سازمان سواد آموزی سواد ,افراد ,گروه ,آموزی ,اظهار ,سازمان ,سواد آموزی ,بالای پنجاه ,افراد بالای ,افراد بالای پنجاه
سواد آموزی کودکان بد س !!! رست اجرایی می شود

درخواست حذف وبلاگ

:: سواد آموزی کودکان بد س !!! رست اجرایی می شود
کد خبر: 2284832 تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۲/۲۷ - ۰۸:۱۶ اجتماعی > آموزش و پرورش رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به مهر خبر داد: اجرای طرح ویژه سوادآموزی برای کودکان بدس !!! رست و معلول رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام اینکه بالاترین درصد بی سوادی اولیای دانش آموز متعلق به استان سیستان و بلوچستان است، گفت: با سواد !!! جوانان و نوجوانان 10 تا 20 سال با عنوان کودکان کار، بی‌س !!! رست، بدس !!! رست و جوانان معلول جسمی از جمله طرحهای ویژه این سازمان برای ریشه کنی بی سوادی است.علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: !!! آموزش و پرورش تاکید بسیاری به سوادآموزی افراد بی سواد بین 10 تا 20 سال که درگیر کار و یا بیماری معلولیت جسمی هستند، دارد؛ چراکه به گفته وی جوانان بین 10 تا 20 سال حداقل 50 سال در جامعه و اجتماع فعالیت و حضور دارند به همین دلیل باید به این گروه سنی توجه ویژه ای در موضوع سوادآموزی شود. وی افزود: در طرح ویژه سوادآموزی، ویژه گروه سنی 10 تا 20 سال کودکان بی س !!! رست، بدس !!! رست، کودکان کار و افرادی که به دلیل معلولیت جسمی امکان تحصیل نداشته اند، تحت پوشش قرار می گیرند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در این طرح 10 درصد به دستمزد آموزش دهنده ها افزوده شده است. از سوی دیگر برای کودکانی که به دلیل فعالیت کاری امکان تحصیل ندارند مشوق های مالی به صورت نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده تا آنها از نظر مالی به دلیل حضور در کلاسهای سوادآموزی ضرر نکنند. ضمن آاینکه برای معلمانی که آموزش کودکان معلول را به عهده گرفته اند، با توجه به حضورشان در خانه های این افراد به صورت جداگانه هزینه ایاب و ذهاب و مبلغی را برای افزایش انگیزه آنها در نظر گرفته ایم. شناسایی اولیای بیسواد دانش آموزان باقرزاده با بیان اینکه این طرح سوادآموزی در حال بررسی و مستندسازی است و تا پایان 93 در استانهای مختلف عملیاتی می شود تصریح کرد: یکی دیگر از طرح های در دستور کار ما شناسایی و آموزش به اولیای بی سواد دانش آموزان در سراسر کشور است که دستورالعمل آن نیز به تمامی استانها ابلاغ شده است. وی با اشاره به بازدیدش از 6 استان، 20 شهرستان و 40 مدرسه برای شناسایی اولیای بی سواد دانش آموز گفت: بالاترین درصد اولیای بیسواد در استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان و کمترین میزان در شهر تهران، یزد، مازندران، گیلان و اصفهان است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره تعداد اولیای بی سواد شناسایی شده، گفت: هدفگذاری ما برای باسواد !!! 364 هزار و 367 نفر از والدین است که اطلاعات و مشخصات اسمی و آدرسی آنها به تفکیک شهر و استان در اختیار مدیران قرار گرفته است که البته ممکن است این آمار افزایش یا کاهش یابد. باقرزاده ادامه داد: مدیران مدارس موظف هستند پس از شناسایی اولیا آنها را به صورت گروهی یا فرد به فرد آموزش دهند. ثبت نام 80 هزار نفر در دوره های تحکیم سوادآموزی وی درباره برنامه سازمان نهضت سوادآموزی برای جلوگیری از بازگشت بیسوادی گفت: ساماندهی کم سوادان و جلوگیری از بازگشت بی سوادی از جمله برنامه هایی است که از سه سال پیش به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و بر اساس این مصوبه می بایست افراد سوادآموز 200 ساعت آموزشی را در دوره های تحکیم سواد می گذراندند که 70 ساعت آن حضوری و 130 ساعت آن به صورت فعالیتهای بیرونی و یا خواندن کتاب‌های ویژه برای آنها بود. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: به همین منظور ما 15 عنوان کتاب ساده و کاربردی را متناسب با سطح سواد افراد تدوین کرده و تفاهم نامه ای را نیز با نهاد کتابخانه های عمومی به امضا رس !!! م که در تمامی کتابخانه ها قفسه ای برای قرار گرفتن کتاب های ویژه افراد نوسواد اختصاص یابد. باقرزاده تصریح کرد: همچنینبین 100 تا 150 هزار ایستگاه کتاب در امکان عمومی همچون راه آهن، مترو و فرودگاه برای نوسوادان راه اندازی شده است و در حال حاضر 6 عنوان کتاب را نهاد عمومی کتابخانه ها با همکاری نهضت سوادآموزی تدوین و چاپ کرده و در ایستگاههای مطالعه کتاب قرار داده است. وی درباره تعداد افراد کم‌سواد عنوان کرد: بر اساس اعلام آ !!! ین سرشماری 10 میلیون و 600 هزار نفر از افراد کم‌سواد و یا تحصیلات دوره ابت !!! دارند. البته برای سال جاری پیش بینی کرده ایم که 100 هزار نفر برای دوره‌های تحکیم سواد ثبت نام کنند.


برچسب ها : سواد آموزی کودکان بد س !!! رست اجرایی می شود - سوادآموزی ,سواد ,ویژه ,نهضت ,سازمان ,افراد ,سازمان نهضت ,نهضت سوادآموزی ,رئیس سازمان ,درباره تعداد ,سواد دانش
سواد آموزی کودکان بد س !!! رست اجرایی می شود سوادآموزی ,سواد ,ویژه ,نهضت ,سازمان ,افراد ,سازمان نهضت ,نهضت سوادآموزی ,رئیس سازمان ,درباره تعداد ,سواد دانش
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016