گزارش سه ماه ی اول سال تحصیلی 96-95 گروه علوم تجربی کاشان :

1- شرکت در طرح سازماندهی همکاران

2- بررسی پنج درصد از اوراق امتحانی !!! داد ماه و بازخورد آن به همکاران

3- بازدید از دبیرستان های :1- دبیرستان رکن آبادی  2- دبیرستان شهید کاظمی لتحر 3- دبیرستان حیدری فین 4- دبیرستان !!! ی هفت تیر

5- دبیرستان غیر انتفایی صالحین

4- تشکیل مجمع عمومی

5- تشکیل کارگاه تخصصی اول در ارتباط با طراحی سوالات استاندارد

6- تشکیل گروه علوم تجربی در تلگرام

7- به روز رسانی وبلاگ

8- ارتباط تلفنی با سر گروه استان

9- شرکت در جلسه ی استانی جشنواره ی نوجوان خوارزمی

10- بازدید از کلاس درس همکاران غیر تخصصی