نصیحت هایی برای خودم: (سخنان بزرگان)

اگر دیر به ایستگاه رسیده اید، نمی ­توانید به ی شکایت کنید که قطار بدون شما رفته است.

افراد عاقل و با اخلاق هرگز کلامی بر زبان نمی ­آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازد.

مطالعه ی کتاب یعنی تبدیل ساعت های مل بار به ساعات لذت بخش.

موفق ترین مردم انی هستند که بفهمند موفقیت امری تدریجی است.

هنگامی که به بالای کوه رسیدید، تازه آغاز بالا رفتن است.

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ­ی پایان رسیدن.

زندگی کت است پرماجرا، هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز.

"این نکته که چگونه ای از مردم قادرند از راه تحقیر همنوعان خویش، موقعیت خود را تقویت نمایند، برای من معمایی حیرت انگیز و رازی ناگشودنی بوده است."   (مهاتماگ )

"احساس میکنم که تحمل درد و غم و خطر و مصیبت در راه خـــــــدا، مهم ترین و اساسی ترین لازمه ی تکامل در این حیات است. معتقدم که زندگی در خوشی و بی غمی،لذت و سلامت،امن و نعمت، ادمی را فاسد و منجمد و بی احساس میکند. (شهید مصطفی چمران)