میخوام "مرگ" رو با اسم دیگری به ذهن بسپارم تا ترسناک جلوه نکنه.

اسمش رو میذارم "سلب اجازۀ حیات"

لحظه به لحظه، به اذن خداست که هستیم.

+ روحشان شاد. 

+ 19 ام دی ماه، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی