گویندگان برنامه  کلاه قرمزی

شاید این تنها تصویر اغلب گویندگان عروسکهای برنامه کلاه قرمزی در پشت صحنه آن باشد که توسط محمدرضا هدایتی منتشر شده است. او خود به جای پسر !!! زا حرف می زند و جبلی هم به جای کلاه قرمزی و پسر !!! گویندگی می کند. محمد بحرانی هم که کنار جبلی نشسته به جای آقوی همسایه و ببعی صحبت می کند. دو نفر آ !!! هم کاظم سیاحی، گوینده جیگر و بهادر مالکی صداپیشه عروسک پرطرفدار فامیل دور هستند.

پشت صحنه کلاه قرمزی