باسمه تعالی

قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ

 وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ.(سوره آل عمران آیه26)

بگو: «بار خدایا، تویى که فرمانفرمایى هر آن !!! را که خواهى، فرمانروایى بخشى و

از هر که خواهى، فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى، عزت بخشى

و هر که را خواهى، خوار گردانى همه خوبیها به دست توست، و تو بر هر چیز توانایى.»

اهل دلی می گفت :تاریخ تولدت مهم نیست، 

تاریخ تبلورت مهمه.


اهل کجا بودنت مهم نیست، 

اهل و بجا بودنت مهمه. 


منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه.


سلام بر !!! انی که دعا دارند و ادعا ندارند.

نیایش دارند و نمایش ندارند. 

حیا دارند و ریا ندارند. 


به دنبال رسم نیکویندو اسم ندارند.


سلام و صدها سلام بر ایشان ...

تا ما را درکجای این دایره افتد...

خدا داندو بس.........

اللهم عجل لولیک الفرج

!!! ماس دعای خاص