!!! اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم):

اگر علم ودانش در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد.

ما مردای دبستانیم…امی !!! که در سر داشت
پ !!! یادمون داده همونکه ما رو باور داشت

معلم های مادیروز به جرم عشق جون دادن

برای درس امروزم به ماسرمشق خون دادن


روایت میگه دانش تو ثریا هم اگه باشه
بهش میرسه ایرونی،فقط کافیه که پاشه
یه نسل از بس که همت داشت، واسه خاکش نفس میده
حالا نسلی که ما هستیم چه جوری.. درس پس میده؟
باید که بند پوتینت برای کارمحکم شه
باید هرجایی که هستی واست خط مقدم شه
میون هجمه ی دشمن نداریم روز تعطیلی
لباس رزم میپوشیم تو این تحریم تحمیلی

مبادا پشت یک ملت میون جنگ خالی شه
مبادا خنجر دشمن تو دستای خودی باشه
میشن بازیچه اونها که خداشون میشه دنیاشون
مبادا نرخ بعضیها بشه هم قد جیباشون!
دبستانی اون روزا، حالا تو فکر تحریمه
نبرد با کدخ !!! که طلبکارِ یه تعظیمه
هنوزم خاکریز اینجاست، هنوزم جبهه ی جنگه
فقط یه “یا علی” میخواد، کجای کار میلنگه؟!


خزون هیچ تحریمی جلودار بهارش نیست
همه میدونن ایرونی، کم اوردن تو کارش نیست.

!!! ماس دعا....