دو مورد از آ !!! ین پست های وبلاگم که مربوط به اردیبهشت 93 بودند، ناگهان حذف شدند. خوشبختانه خاطرم بود که چی بودند، بنابراین دوباره در اینجا میذارمشون:

«اردیبهشت»

اردیبهشت بود

!!! زیر لب بهار

و چه قدر اردیبهشت بود، بهار...

*   *   *

«دنباله ...»


هیچ دنباله ای به دنبالش نیست


ستاره ای که فروسوخته است