یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد کشور به گلوگاه‌های فساد تبدیل شده‌اند، گفت: از ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ۲۰ میلیارد دلار از طریق این مناطق انجام می‌شود که حاکی از سهم ۹۰درصدی این مناطق در قاچاق کالا است.

مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی، مناطقی هستند که جزو قلمروی گمرکی کشور محسوب نمی‌شوند. صادرات و واردات این مناطق، مشمول مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی، است. مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی ایجاد شدند. هدف از ایجاد این مناطق توسعه اقتصادی آن منطقه و محدوده اطراف، با استفاده از تشویق سرمایه ‌گذاری بود. اما به نظر‌می ‌رسد با گذشت 20 سال از تشکیل مناطق آزاد در ایران، این مناطق نه‌تنها در تحقق اه !!! پیش‌بینی شده برای خود موفق نبوده‌اند بلکه زمینه بروز برخی مفاسد اقتصادی را در کشور فراهم کرده‌اند.

اسماعیلی 4

 پیرو تصویب فوریت ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری جدید در کشور، با محمدرضا مهدیار اسماعیلی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: