هر چند شاید مستقیما به زیست شناسی مربوط نباشد ولی بیان این تجربه مفید است:

در موقع بنزین زدن می خواهید مقدار بنزین دلخواه با مبلغ روندی را بزنید برای این مورد پس از این که کارت بنزین را در دستگاه قرار دادید و عملیات به جایی رسید که پیام داد"نازل را بردارید" قبل از برداشتن نازل مقدار عددی بنزین مورد نظر خود را از طریق صفحه کلید دستگاه(سیاه رنگ) وارد و سپس کلید تایید(سبزرنگ) را فشار می دهید و بعد نازل را برمی دارید و شروع به بنزین زدن می کنید در این صورت خواهید دید که وقتی مقدار بنزین دلخواه شما زده شد نازل به صورت خودکار علیرغم فشار بر دسته ی آن، !!! وج بنزین را قطع خواهد کرد.

قبل از برداشتن نازل اگر درست عمل کرده باشید، صفحه نمایش لحظه کوتاهی خاموش روشن می شود و مقدار عددی بنزین که توسط شما وارد شده به صورت ریز در گوشه سمت چپ نوشته می شود.

ضمنا لازم است دقت کنید که با توجه به کم شدن حساسیت برخی صفحه کلید ها و یا کثیفی آن ها، باید روی کلیدها موقع ثبت عدد خوب فشار دهید.