مضرات محصولات تراریخته

1. واکنش آلرژیک: دستکاری ژنتیکی باعث ایجاد پروتئین هایی در گیاه یا جانور جدید می شود که ممکن است برای بدن انسان به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود.
2. نامناسب برای محیط زیست: بقایای این جانداران برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت ها به صورت مخفی در طبیعت باقی می ماند.
3. کاهش تنوع زیستی: تغییرات ژنتیکی باعث آسیب به برخی ارگانیسم ها (مانند آفات و !!! ات) در ا !!! یستم می شود و از تنوع زیستی آن ها می کاهد.
4. کاهش کارایی آنتی بیوتیک ها: به دلیل تغییرات ژنتیکی، این محصولات به ویروس ها و باکتری ها مقاوم می شوند؛ خاصیت آنتی بیوتیکی خود را در بدن اعمال می کنند و از کارایی آنتی بیوتیک های دارویی می کاهند.
5. طعم غیر متداول: به دلیل تغییر در ساختار این محصولات، طعم متفاوتی خواهند داشت.
6. نامناسب از جهت تغذیه ای برای انسان ها: این محصولات باعث ایجاد بیماری های جدید در انسان می شوند و در بسیاری از گونه های حیوانات مانند موش ها و پروانه ها باعث مرگ شده اند.
7. سلاح بیولوژیک: بسیاری از کشورها از این محصولات به عنوان سلاح بیولوژیک برعلیه دشمنان خود استفاده می کنند.

همکاران محترم  تا دیر نشده بروید به سوی خوراکی های سنتی ، از همین نمک معمولی شروع کنید.نمک مورد استفاده در حد معقول و مورد نیازتان نمک دریا باشد از این نمک های به اصطلاح تصفیه شده یددار بپرهیزید.البته نه نمک دریایی که نزدیک فاضلاب های صنعتی بوده و ترکیباتی مثل ارسنیک،جیوه و سرب دارد.نمک دریای مطمئن ارومیه گیر می آید.بسیاری از نابسامانی های جسمی و روحی امروز ما ناشی از تغییراتی در رژیم غذایی مان است که تدریجی وارد یک رژیم تغذیه ای شده ایم که فرسنگ ها از رژیم سالم سنتی فاصله گرفته است.