دیوان عد !!! اداری: درج رقم حق الوکاله در وک !!! نامه اجباری شد

درج رقم حق الوکاله در وک !!! نامه با رای هیات عمومی دیوان عد !!! اداری اجباری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دیوان عد !!! اداری، تعدادی از شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عد !!! اداری اعلام تعارض میان آرای صادره از شعب 13 و 14 و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع !!! وم درج رقم حق الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در وک !!! نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که هیات عمومی دیوان عد !!! اداری امروز با حضور رئیس و معاونان دیوان عد !!! اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عد !!! اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء حکمی را اعلام کرد .