خوشبختی ما در سه جمله است :

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا

ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم:

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

 

بدترین کاری که یه نارفیق میتونه !!! ه اینه که :

 به جای راهنمایی ،  چاهنمایی  !!! ه ....

 بعضی ها به جای اینکه راه رو نشونتون بدن ، چاه رو نشونتون میدن

 

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به ابوموسی اشعری رضی الله عنه نوشت :  اما بعد :تمام خیر در رسیدن به رضایت قلبی است. اگر توانستی راضی شوی       خوب است. وگرنه صبر پیشه کن.