!!! ب زنگ زدم به پسره

 

فوت میکنم...میگه مزاحمی؟

 

میگم: نه نسل جدید کولرهای lg هستم

 

پسره ترکید از خنده 

 

گفت گوله نمک فردا شب میام خواستگاریت

 

کلید اسرار _ شوهر اتفاقی

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﮕﺴﯽ ﮎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭﺕ ﺭﻭﯼ

 

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯼ

 

ﻃﻔﻠﮑﯽ ﺟﻮﺭﯼ ﺫﻭﻕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﯿﻤﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ

 

 ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺮﺍﺵ ﭘﯿﺘﺰﺍ !!! یدﯼ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

 

 معلم یه کرم گذاشت رو میز 

 

و یه قطره از مشروبات الکلی ریخت روش. . .

 

کرم نابود شد !

 

بعد گفت : دیدید چی به سر کرم اومد ؟

 

چه نتیجه ای میگیریم ؟؟

 

همه با هم گفتن : باید مشروبات الکلی بخوریم

 

 تا کرم های بدنمون از بین برن !

  

 

 

معلم دید اینا زبون آدم نمیفهمن ،

 

 یه ظرف پر مشروب گذاشت جلوی یه الاغ

 

 و به بچه ها گفت : ببینید حتی الاغ هم از این نمیخوره !

 

چه نتیجه ای میگیریم ؟؟؟

 

همه با هم گفتن : نتیجه میگیریم هرکی نخوره !!! ه