تصمیم داشتم شب یلدا همتونو به رستوران و کافی شاپ دعوت کنم

بعد با خودم گفتم به یه چیزی دعوتتون کنم که سودی هم براتون داشته باشه

رستوران و کافی شاپ که چاقتون میکنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس تصمیم گرفتم شما رو به ایمان، تقوا و عمل صالح دعوت کنم