سلام دوستان چند سالی است فردی بنام گیتی قشقایی مورخ قبیله شریف قشقایی گشته و با اسناد سر و دم بریده اربابانش جولان میدهد و می‌تازد او بشدت کینه خانواده بسیار محترم قشقایی را به دل دارد و اولاد مرحوم جانی خان قشقایی را ت !!! یب و بد جلوه میدهد به نظر میرسد وی از ت !!! یب بزرگان قشقایی بهره و سود میبرد کار او چهار ح !!! دارد یا غلام حلقه به گوش انگلیسی‌ها میباشد یا از مخالفین داخلی قبیله شریف قشقایی است (مخالفین داخلی خطرناک تر هستند  )یا زخم خورده و تحقیر شده خانواده قشقایی است یا از فرزندان و نوادگان خائنین به قشقایی در جریان کودتای 28مرداد1332میباشد هر چند هر چهار مورد در یک راستا عمل میکند این مزدور انگلیس گرگی است در لباس میش و نامهربانی است در قالب دلسوز .این حقوق بگیر بیگانه گستاخی را به حد اعلا رسانده و گاه بزرگان وطن پرست قشقایی را به اهمال و سستی و بی عرضگی متهم میسازد.تمامی عالم و حتی استعمارگران انگلیسی قبیله شریف قشقایی را وطن پرست و بزرگان آن را بیگانه ستیز میدانند و تاریخ از اولاد جانی خان قشقایی به نیکی یاد کرده است حال آن که این موجود خود فروخته کاسه داغ تر از آش گشته و آنچه سزاوار خود و پدرانش میباشد را به اولاد مرحوم جانی خان قشقایی بخصوص‌ فرزندان !!! عشایر صولت ال !!! ه قشقایی نسبت میدهد .طرد کنید این نا نجیب را این غلام را این مفلوک را این درمانده را و رها کنید این کاسه لیس را