عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه !!! !!! ی از مطالبه گران و پیگیر اصلی کاهش آسیب های اجتماعی هستند بیکاری را منشا اصلی آسیب های اجتماعی دانست.
 
 
انتقاد از پنهان کاری در اعلام آمار آسیب های اجتماعی / بیکاری منشا اصلی آسیب ها

عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه !!! !!! ی از مطالبه‌گران و پیگیر اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت: آبان ماه سال 94 نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور روسای سه قوه در محضر !!! !!! ی برگزار شد که دو هفته بعد این جلسه با همان کیفیت تکرار شد و این جلسات همچنان هر شش ماه یک بار در محضر !!! !!! ی ادامه دارد.