رصدخانه در قله موناکی هاوایی، در حال حاضر میزبان بزرگ‌ترین تلسکوپ مرئی جهان است و به کمک آینه‌های 10 متری آن واضح‌ترین تصاویر از سیاه‌چاله مرکز ک شان راه‌شیری، منظومه‌های فراخورشیدی و اورانوس تهیه شده است.

 

تلسکوپ‌های 10 متری رصدخانه کک به کمک پرتوهای لیزر، اثرات م ب جو را بر پرتوهای نور تشخیص داده و با خنثی این اثرات، تصاویری به شفافیت تصاویر تلسکوپ فضایی هابل تولید می‎کنند.

 

این دو تصویر دوتا از دقیق‌ترین ع ‌هایی هستند که تاکنون از سیاره اورانوس تهیه شده‌اند. تصویر سمت راست از مجموع 118 تصویر در 26 جولای 2012 و تصویر سمت چپ، یک روز پیش از آن و از ترکیب 117 تصویر تهیه شده است. هر دوی این تصاویر و جزئیات خیره‌کننده آنها توسط دوربین فروسرخ نزدیک تلسکوپ کک2 که با سیستم اپتیک سازگار هماهنگ‌شده، تهیه شده است. این سیستم برای حذف اثرات ناشی از آشفتگی‌های جو زمین بر روی وضوح ع ‌ها به کار گرفته می‌شود.

 

 

اپتیک سازگار به محققان این مرکز کمک کرده سیاه‌چاله‌ای را در مرکز ک شان راه‌شیری کشف کنند. امروزه می‌دانیم هر ک شان در مرکز خود سیاه‌چاله‌ای دارد که ابعاد آن متناسب با اندازه ک شان تعریف می‌شود. مرکز ک شان راه‌شیری و سیاه‌چاله میانی آن را در این تصویر می‌توانید با برچسب sgr *a مشاهده کنید. جرم این ابرسیاه‌چاله 4میلیون برابر خورشید یا 8 میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد کیلوگرم است.

منبع: خبرآنلاین