رسول اکرم صلى الله علیه و آله :

اَلصَّلاةُ مِفتاحُ کُلِّ خَیرٍ؛

کلید همه خوبی هاست.

الفردوس، ج 2، ص 404، ح 3796