قال الصادق(ع):

 

افضل الاعمال الصلاة لوقتها، و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله.

 

صادق(ع) فرمود:

 

برترین کارها عبارتست از: 1 - در وقت 2 - نیکی به پدر و مادر 3 - جهاد در راه خدا.

 

بحار الانوار، ج 74، ص 85.