شهر حسن آباد در 120 کیلو متری جنوب شرقی اصفهان واقع شده است این شهر دارای شش هزار نفر جمعیت است که اکثرا دارای شغل کشاورزی بوده ویا در ادارات !!! تی مشغول به کار می باشند این شهر مرکز بخش جرقویه علیا است که دارای یک شهر و 12 روستا می باشند. کتابخانه عمومی حسن اباد در مدخل ورودی شهر در ابتدای بلوار !!! !!! جنب بخشداری قرار گرفته است. این کتابخانه  در سال 1374 توسط اداره فرهنگ و ارشاد !!! ی استان اصفهان ساخته شده است