سلام.بعد چن سال اومدم به این وبلاگ دیدم حس !!! خاک خورده خخخخخ دلم نیومد همینجوری برم گفتم یه سلامی !!! م به اونایی که قبلا توسط بلوگفا ارتباط داشتیم اگر !!! ی اومد خوند یه نظر بزار ه اظهار وجود کنه ج میدم اگرم نه که هر جا هستین شاد و خوشحال باشین