مرجع حرفه ای علم اطلاعات

 

lib jobs پایگاهی برای تبادل دانش، اطلاعات منابع و آموزش های جذاب و مفید با هدف اعتلای مسیر حرفه ای و زندگی شغلی کتابداران و متخصصان اطلاعات است.

a platform for the exchange of knowledge, information interesting and useful resources and training to promote professional and career path librarians and information professionals

لینک سایت (link site)...