شرکت آرمان توسعه پاک زیست

موضوع فعالیت:  ارائه خدمات مبارزه با !!! ات و جانوران موذی

شماره مجوز: 466797

 

 

 

1- سمپاشی سوسک ریز (آلمانی) و سوسک فاضلاب ( !!! یی) در رستوران ها، هتل ها، کارگاه های قنادی، منازل و ....

2- سمپاشی ساس در منازل، خوابگاه ها، آسایشگاه ها و ...

3- سمپاشی و ط !!! گذاری علیه جوندگان موذی در کلیه اماکن

4- سمپاشی موریانه و مورچه در منازل، کارگاه ها، انباری ها و ...

و ...

همچنین شرکت آرمان توسعه پاک زیست با بهره گیری از تجربه !!! ان کشاورزی خدمات زیر را ارائه می دهد:

1- مشاوره در زمینه سموم کشاورزی

2- نحوه استفاده ازسموم کشاورزی

3- خدمات مربوط به سمپاشی باغات و مزارع