باید فرهنگ کارآفرینی را در میان مدیران استان

نهادینه کنیم


مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر ضرورت نهادینه !!! فرهنگ کارآفرینی در میان مدیران استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، رضا میرانی در نشست تخصصی " نقش پژوهش در فرآیندهای تصمیم سازی کارآفرینانه سازمان ها" با تبریک ایام هفته پژوهش گفت:‌ لازمه ایجاد یک جامعه کارآفرین وجود سازمان کارآفرین است و سازمان کارآفرین به وجود نمی آید جز در سایه وجود و پذیرش تفکر کارآفرینی در میان مدیران.

در این نشست- که همزمان با گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و سازمان جهاد !!! ی خوزستان، در سالن کنفرانس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار شد و تنی چند از پژوهشگران، !!! ان !!! ها و صاحبنظران دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند- رییس بنیاد نخبگان و پژوهشگر برتر استان درباره موضوع های مرتبط با فرهنگ کارآفرینی و پژوهش در استان سخن گفت.

!!! علیرضا زراسوندی گفت: نقشه جامع کارآفرینی مبتنی بر پژوهش است و کارآفرینی یعنی تبدیل ایده به عمل. ‌در حقیقت کارآفرینی که نتواند از ایده ها استفاده کند در دنیای مدرن ش !!! ت خواهد خورد.

در پایان این نشست، میهمانان نظرهای خود را درباره رویکردهای پژوهش و کارآفرینی در استان بیان !!! د.