اشتغا !!! ایی بیش از 97 هزار نفر در 4 هزار و 985 تعاونی فعال

در استان


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از فعالیت 4 هزار 985 اتحادیه و شرکت تعاونی با اشتغا !!! ایی 97 هزار و 932 نفر در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، "سیدنور محمدپور" در حاشیه برگزاری دوره آموزشی حسابداری ویژه کارکنان بخش تعاونی در اهواز گفت: ‌با توجه به تاکید مقام عالی وزارت درباره انضباط مالی و توانمندسازی کارکنان، از ابتدای سال تاکنون دوره های آموزشی مختلفی از جمله آشنایی با اساسنامه شرکت های تعاونی، نحوه بررسی دفاتر و اسناد مالی و حسابداری در شرکت های تعاونی ویژه کارشناسان بخش تعاونی استان برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری دوره های آموزشی مختلف را ارتقای سطح توان تخصصی، مهارتی و ارایه راه کارهای مختلف برای بهبود خدمات رسانی به مراجعان عنوان کرد و گفت:‌ دوره های آموزشی همچون آشنایی با اساسنامه تعاون، بررسی دفاتر و اسناد مالی و حسابداری شرکت های تعاونی پایه و چارچوب اصلی کار در بخش تعاونی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ادامه به آمار شرکت های تعاونی در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون تعداد 4985 اتحادیه و شرکت تعاونی فعال در خوزستان مشغول به کار هستند که کلان شهر اهواز با 1201 تعاونی و شهرستان رامشیر با 27 تعاونی به ترتیب بیش ترین و کم ترین آمار شرکت های تعاونی را به خود اختصاص داده اند.

"محمدپور" اعضای اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در خوزستان را دو میلیون و 450 هزار و 456 نفر و اشتغا !!! ایی آن ها را 97 هزار و 932 نفر اعلام کرد.