!!! وحشیانه تهیه یکی از غذاهای "مک دونالد"!

 

قساوت انسان نماهای وحشی غربی برای لذت بیشتر!

این هم از قلب کثیف م !!! عان !!! !

به گزارش !!! یت شناسی کشورهای غربی و سایر !!! تهای ضد !!! ی در سراسر دنیا، همواره دنبال بهانه ای برای ت !!! یب !!! و مسلمانان در پیش می گیرند. یکی از ایرادهاییکه بر دین مبین !!! وارد میکنند حکم ذبح شرعی حیوانات است! گرچه ذبح حیواناتیکه ما انسانها ناگزیر از مصرف گوشت آنها هستیم، دردناک است ولی حیوان خیلی سریع جانش را از دست می دهد و بیشتر از درد ذبح عذاب نمی شود!

 این در حالی است که خودشان در کشتارگاه ها و مراکز پرورش حیوانات رفتار بسیار وحشیانه و مشمئزکننده ای با حیوانات دارند.!

غذایی به نامfoie gras به معنی جگر چرب غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است و در رستورانهایی چون مک دونالد و کی اف سی سرو می شود. برای تهیه این غذا مرغ !!! و غازها را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند. پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند.

 

یک لوله ف !!! ی از گلوی حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا حدی که جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود؛

 

سپس آنها را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجبور می کنند که در یک ح !!! ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند.

 

خوب نگاه کنید. می توانید غم را در چشمهای او ببینید؟

 

پاهای آنها در اثر ایستادن های ثابت و طولانی مدت ورم می کند. و نمی توانند بخوابند. و البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذا بخورند. آنها سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما این تلاش هم بی فایده است. آنها را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند. همانطور که می بینید غذا از دهان حیوان بیرون زده!!

 

آنهایی زنده می‌مانند، بیمار می شوند و از م !!! ج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاری می شود.

 

آنها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند. نه خو !!! دارند و نه حرکت و جنب و جوشی، که مطابق غریزه خود و مطابق !!! و زندگی که خداوند به آنها داده بتوانند آسمان را ببینند ، روی زمین راه بروند و در آب شنا کنند. در ع !!! زیر می توانید جگر چرب را در مقایسه با جگر معمولی حیوان ببینید:

 


لطفا با ذکر منبع منتشر کنید! (منبع : !!! یت شناسی 313havvari.blog.ir)