!!! معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1393 امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری !!! د.

ایشان در ترسیم افق سال نو، دو مسئله اقتصاد و فرهنگ را مهم تر از مسائل دیگر بر شمردند و تاکید !!! د: برای تحقق شعار سال ۹۳ یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان و آحاد مردم ضروری است.

اولین وظیفه مسئولان و مردم این است که حتی یک لحظه معطل نکرده و این نامگذاری را به شکل دستور و فرمان گرفته و فکر اجرایی !!! آن باشند و بدنبال جلسه و سمینار و گذراندن وقت نباشند .

!!! انیکه فقط بدنبال تکرار نام امسال باشند و حرکتی به خود ندهند و مشکلی را حل نکنند موجب خوشحالی دشمنان و مغرضان نظام خواهند یود این نامگذاری ،هدف گذاری است از سوی معظم له برای پیشرفت نظام !!! ی برای نشان دادن پویایی حکومت !!! ی است.

مسئولین از خود شروع کنند فرمایش !!! ی را نصب العین کرده و فرهنگ سازی کنند و فرهنگ شایسته سالاری را تروبج کنند ،نظام !!! ی جایی برای چاپلوسی و رابطه سالاری نیست ،قانون حرف اول و آ !!! را برای مدیریت جهادی بزند ،از خودگذشتگی و ایثار برو و بچه های جبهه و جنگ راهگشایی مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور است .مدیریت جهادی مدیریت تلاش بدون چشم داشت است و وقتی مردم مدیران خود را قانونمند ببینند با تمام وجود پشتیبان آنان خواهند بود .مدیری که حافظ بیت المال باشد واز دفتر خود شروع کند و بداند اموال بیت المال جهت خدمت رسانی بهتر به مردم است نه برای رفاه شخصی خود و پاسداری کند از آنها مدیریت جهادی کرده که این مدیریت باعث عزم ملی مردم برای همکاری با !!! ت می شود .

مردم با عزم ملی اطاعت از قانون را فرهنگ سازی کنند .هر !!! ی در محیط کار خود دل بسوزانند و بداند که کار من هم در اعتلای کشور تاثیر گذار است سرعت پبشرفت کشور بالا می رود ،حتی رعایت قوانین رانندگی ،رعایت حقوق شهروندی یکدیگر و.....باعث پیشرفت کشور خواهد شد .

هر !!! ی از خود و خانواده خود در منزل ،محل کار و جامعه شروع کند خیلی مسائل حل می شود .

امیدوارم که در آ !!! سال شرمنده !!! !!! ی نشده و اندازه وسعمان در

اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

تاثیر گذار بوده باشیم .