!!! آهنگ جدید جزوی از من زدبازی سیجل وعلیرضا جی جی.جهت  !!! آهنگ جدید جزوی از من زدبازی سیجل وعلیرضا جی جی با !!! به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

!!! new !!! zedbazi jozvi az man

 !!! آهنگ جدید جزوی از من زدبازی سیجل وعلیرضا جی جی

!!! آلبوم جدید زدبازی به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه

!!! new album by zedbazi called pir shodim vali bozorg na

**************

11. jozvi az man

***************

راستش من آهن !!! زد بازیو دوست نداشتم ولی این آهنگ فوق العاده بهم آرامش داد شمام حتما گوش کنید