صادق هدایت میگه:


عاشقی…


باید قسمته آدم بشه…


وقتی شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!


صدای پاشو میشناسی!!


وقتی میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنون


بهت محل نذاره کلافه ای؛وقتی هست خوبی وقتی نیست….


مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…


وقتی هم نیست جاشو هیچ !!! دیگه ای پر نمیکنه……..


واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیا


اصلا”یعنی…


خوده خوده زندگی….