امشب این دل یاد مولا می کند

لیله القـدر است و احیا می کند

بشنو ای گـوش دلها بی صدا

نغمه ی فـزت و رب الکعبه را . . .

سالروز ضربت خوردن !!! علی (ع) تسلیت باد

شب عفو است و محتاج دعایم . ز عمق دل دعایی کن برایم .

اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی ،

کمی هم نزد او یادی ز ما کن...

 کمی هم جای ما او را صدا کن . بگو یا رب، فلانی رو سیاهست،

دو دستش خالی و غرق گناه است . بگو یا رب تویی دریای جوشان،

در این شب رحمتت بر وِی بنوشان.

!!! ماس دعا

یا علی مدد…