وقتی مفصل بیش از دامنه حرکتی طبیعی خویش تحت فشار قرار می‌گیرد، آسیب رباط اتفاق می‌افتد. پارگی رباط ممکن است فقط از پارگی تعدادی از تارهای آن تا یک پارگی کامل ایجاد شده باشد. از نظر تعریف ، آن است که قستمی از رباط !!! شده ، ولی اندازه آن به حدی نیست که در استحکام مفصل تاثیر بگذارد و به سه نوع a ، b ، c تقسیم می‌شود.

 

دسته بندی پارگی (اسپرین) رباط

در نوع a قسمتی از میانه رباط !!! می‌شود، در نوع b قسمتی از محل چسبندگی رباط به استخوان کنده می‌شود، در نوع c قسمتی از رباط از محل چسبندگی آن به استخوان با یک تکه استخوانی کنده می‌شود.

در پارگی کامل قسمت اعظم یا تمامی تارهای یک رباط دچار پارگی شده و مفصل مبتلا ، ثبات و استحکام خود را از دست داده است و به سه نوع a ، b ، c دیده می‌شود .

در پارگی نسبی ممکن است فقط چند عدد از تارهای رباط !!! باشند که به آن درجه یک می‌گوییم یا تعداد بیشتری از تارها ، ولی کمتر از 50% تمام رباط دچار پارگی شده باشد که در این ح !!! نیز مفصل ثبات و استحکام داشته و درجه دو خفیف نامیده می‌شود. پارگی کامل ح !!! ی است که یا بیشتر از 50% تارهای رباط !!! باشند که درجه دو شدید یا تمامی تارهای !!! شده باشند که درجه سه نامیده می‌شود.

  اعمال پزشک

انجام معاینات لازم جهت تعیین وضعیت ثبات و استحکام مفصل ، بخصوص در مورد مفصل زانو و انجام آتروسکوپی در صورت درد شدید معاینات مربوطه باید تحت بیهوشی انجام شود.

در صورت با ثبات بودن مفصل بسته به نوع ضایعه و نظر پزشک، ورزش‌های حرکتی برای مفصل مربوطه شروع شده و یا از چند روز تا چند هفته را با بستن نوارهای چسب دار یا گچ گیری محافظت نماییم.

در صورت بی ثبات بودن  (unstable)  تصمیم گرفته می‌شود  که درمان  غیر جراحی، شامل  تمرینات  حرکتی  محافظت‌ شده یا بستن با نوارهای چسب‌دار ، گچ‌گیری یا استفاده از بریس به مدت چهار تا شش هفته ، بسته به نوع ضایعه انجام شود و یا تصمیم به درمان جراحی برای مفصل مبتلا گرفته می‌شود.

علائم پارگی رباط

خونریزی که باعث ایجاد کبودی تورم و درد و حساسیت اطراف مفصل مربوطه می‌شود، خونریزی که باعث هماتوز ( !!! خون در مفصل) شود، درد هنگام حرکت دادن یا کار کشیدن از اندام مبتلا، بی ثباتی مفصل که بستگی به شدت آسیب‌دیدگی دارد.

مدت زمان درمان آسیب های رباط

!!! یام رباط بعد از یک آسیب دیدگی احتیاج به زمان طولانی و معمولاً بیش از 4 الی 6 هفته دارد. در مرحله !!! یام نهایی باید رباط را تا حدودی توسط بانداژ ، یا استفاده از بریس محافظت نمود. تمرینات حرکتی زودرس برای بهبودی مفصل سودمند است ، ولی باید تحت مراقبت پزشک انجام شود.