دوست من 

تجربه خودم رو دوست داشتم دوباره در اختیارت بگذارم:

تسکین قطعی درد استخوانها ومفاصل بعد چند دقیقه با روغن شتر مرغ 

تغذیه پوست ومو با روغن شتر مرغ

شاید ده دقیقه ی اول بوی خوبی نداشته باشه ولی بعد از نیم ساعت هیچ ردی از چربی یا بوی بدی نیست چون کاملا جذب پوست می شود

البته من از !!! ی روغن می !!! م که بصورت سنتی در منزل درست می کند شماره تلفنشان را در اختیار شما دوست خوبم میگذارم 

09139445001