** !!! ید مستقیم از تولیدکننده = پرداخت مبلغ کمتر **

  • تولیدکننده رک های ایرانی
  • تولید رک های دیواری از 4یونیت تا 12 یونیت
  • تولید رک های ایستاده از 14 یونیت تا 44 یونیت
  • تولید بلنک پنل،فریم های ف !!! ی،درب توری رک و....
  • از تولید کننده بخواهید....

تماس با واحد فروش :
02166101559 - 02166101577 - 02166101699