ســــــلام عزیــــــــزم...

این روزها آسمونه دلخوشیام یه کم ابــــــــــــری شــــــــده.

دروغ چـــــــــرا ... زیــــــــــاد ابـــــــــــــری شــــــــــده.

یکی از دلیل هاش هم رفتنت به ...

دیــــگه چیـــــزی نمونـــــده...

نمــــــی دونم روزایــــــــی که نیستـــــی رو چه جوری باید ســــــر کنم!

وقتی هستـــــــــی هیـــــچ وقت احساس تــــــــرس و ناامنــــــی نـــــمی کنم.

وقتی هستـــــــــی هیـــــچ دغدغـــــه ای نــــدارم.

وقتی سایـــــه ت بالا سرمه خیالــــــــم از بابت همه چی آســــوده س.

وقتی غمگینــــــم گرمی بازوهـــــــات و دل گرمیاتـــــه که بهم آرامــــــــش میده.

دلــــــم فقـــــــــــــط به بودن تـــــــــو خوشـــــه.

روزایـــــــی که نیستـــــی رو نمـــی دونم میتونــــــم تحمـــــــل کنــــــم یا نه...

بغـــــض  و سکــــــوت و تاریکـــــــی و تنهایـــــــی شـــــب به کنار... تـــــــــرسِ شبونـــــــــه رو کجــــــای دلـــــــــم بزارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فکـــــرش هم تلـــــــخه.

کــــاش می شد هر جا بـــــری من رو هم با خـــــودت میبــــــردی.

نــــــمیتونم بگــــــم بمون.

چـــــــــون میفهمــــــــم برای چـــــی میری.

نــــــمی خوام آینده مــــــــون رو به خاطــــــــر دلتنگــــــیامون از بین ببرم...

فقـــــــــــــط از خــــــــــدا می خوام به جفتمـــــــــون صبــــــــــــر بده.

امیــــــــــدم به خـــــــــداست.

خودش من و تـــــــــو رو بهم رسوند....

همیشـــــــــه هوامون رو داشته.

مطمئنـــــــــم که بازم داره .

شـــــــــکر.

دوســــــــِــــــت دارم عشقـــــــــــــــــم