در سایت ارزشمند سرمایه گذاری (investing.com) به طور مرتب و اتوماتیک تحلیل تکنیکال اقسام ف !!! ات ارائه می شود. در خصوص ف !!! روی در دو تایم فریم هفتگی و ماهیانه نتایج شگفت انگیز زیر را ارائه نموده است:

الف: هفتگی

zinc technical analysis

summary: strong buy

(moving averages: buy buy (8)sell (4

(technical indicators: strong buy buy (6)sell (1

  !!! کاتورها

symbol

value

action

rsi(14)

57.780

buy

stoch(9,6)

54.756

neutral

stochrsi(14)

0.000

oversold

macd(12,26)

3.670

buy

adx(14)

58.376

buy

williams %r

-39.597

buy

cci(14)

11.1873

neutral

atr(14)

5.0000

high volatility

highs/lows(14)

0.0000

neutral

ultimate oscillator

42.672

sell

roc

11.057

buy

bull/bear power(13)

1.1120

buy

buy: 6

sell: 1

neutral: 4

summary: strong buy

مووینگ اوریج ها:

period

simple

exponential

ma5

141.27
sell

140.41
sell

ma10

141.03
sell

138.79
sell

ma20

133.95
buy

135.84
buy

ma50

127.10
buy

128.15
buy

ma100

118.39
buy

121.25
buy

ma200

110.69
buy

113.30
buy

buy: 8

sell: 4

summary: buy

 خلاصه سیگنال ها: strong buy

(moving averages: buy (10) sell (2)

(indicators: buy (9) sell (1)

 ب: ماهیانه

خلاصه سیگنال ها: strong buy

(moving averages:strong buybuy (12)sell (0

(technical indicators:strong buybuy (11)sell (0

  !!! کاتورها

symbol

value

action

rsi(14)

60.644

buy

stoch(9,6)

61.362

buy

stochrsi(14)

62.469

buy

macd(12,26)

7.300

buy

adx(14)

57.135

buy

williams %r

-24.581

buy

cci(14)

169.3455

buy

atr(14)

12.1071

high volatility

highs/lows(14)

4.9964

buy

ultimate oscillator

53.677

buy

roc

25.946

buy

bull/bear power(13)

24.8340

buy

buy: 11

sell: 0

neutral: 0

summary: strong buy

 مووینگ اوریج ها:

period

simple

exponential

ma5

136.05
buy

136.69
buy

ma10

130.53
buy

130.84
buy

ma20

121.26
buy

124.07
buy

ma50

110.85
buy

115.48
buy

ma100

109.35
buy

115.99
buy

ma200

57.72
buy

123.00
buy

buy: 12

sell: 0

summary: strong buy