ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی یا پلیس، موضوع تمام نشدنی است که از دو سه سال شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. 

برنامه مناظره این هفته هم به این موضوع اختصاص داشت. 

در این برنامه سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی !!! ی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بر اساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست، گفت: پلیس راهور بر اساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد.

او گفت: طرح ملی شماره‌گذاری وسایل ......