به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز ناظران مجلس شورای !!! ی در شورای رقابت طی نامه ای به رئیس مجلس شورای !!! ی مراتب اعتراض شدید خود را از قیمت های جدید خودرو اعلام !!! د.

متن نامه به شرح زیر است:

ریاست مجلس شورای !!! ی، هیات رئیسه محترم و همکاران ارجمند به استحضار شما عزیزان و ملت شریف ایران می رسانم آنچه در شورای رقابت به تصویب رسیده، دستورالعمل فرمول تعیین قیمت با چند شرط اساسی و لازم بوده است، شامل:

1.میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (نمودار تایید شورای رقابت) قرار گیرد.

2.آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد (به غیر از ا !!! امات قانونی).

3.طرح های فروش به نحوی که دریافت‌کننده خودرو و مصرف‌کننده نهایی آن باشد، اجرا گردد.

4.بازار حاشیه از میان برداشته شود.

5.فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت باشد.

متاسفانه آنچه از سوی ریاست محترم شورا اعلام گردیده، بدون رعایت و تحقق این شرایط و همچنین طرح در شورا بوده است. لذا این جانبان به عنوان ناظرین مجلس شورای !!! ی در شورای رقابت مراتب اعتراض شدید خود را از قیمت های اعلام شده، اعلام می داریم.

این نامه به امضای نادر قاضی پور، محمدعلی مددی، عیسی !!! ی ناظران مجلس در شورای رقابت رسیده است.