با درود به دوستان و همراهان گرامی 
باتوجه به حساسیت پیش امده جهت قیمت خودروی تیبا2 از همه عزیزان خواهشمندم تا از پیش بینی و گمانه زنی
در مورد قیمت تیبا2 و همچنین بحث انصراف و فروش حواله خود داری بفرمایید
قطعا عناصری سودجو جهت منافع شخصی یا سازمانی سعی در جوسازی و مسموم !!! جو دارند.

همچنین باتوجه به تعیین قیمت تیبا2 از سوی شورای رقابت که طی چند روز اتی انجام خواهد شد و درخواست اکثریت دوستان ، اقدام به هماهنگی جهت اعتراض به مرکز ملی رقابت داریم لذا به ادرس زیر رفته و با طرح موضوع و شکایت خواهان در نظر گرفتن و دفاع از حقوق مصرف کننده باشید.
http://center.nicc.ir/lang-fa/complaints-and-suggestions/default.loco