!!! دادماه هم سپری شد تا مشتریانی که برغم وعده های تهی و مکرر سایپا مبنی بر امروز و فردا !!! در تحویل خودروهای تیبا2، به آ !!! ین اظهارنظر مسئولان این شرکت در خصوص ارسال دعوتنامه ها تا پایان !!! دادماه امسال دل بسته بودند، بار دیگر ناامید شوند. 

ادامه مطلب .....