می دونستیم بچه دار نمی شیم…ولی نمی دونستیم که مشکل از کدوم یکی از
 
              ماست…اولاش نمی خواستیم بدونیم…با خودمون می گفتیم…عشقمون واسه یه
 
               زندگی رویایی کافیه…بچه می خوایم چی کار؟…در واقع خودمونو گول می زدیم…
 
                               هم من هم اون…هر دومون عاشق بچه بودیم…