امروز 2دیماه 95 آسمان تیتکانلو ابری  همراه با مه غلیظ و سرمای شدید است.( ساعت 1بعداز ظهر)

این هفته روز !!! 3/دیماه / 95 مراسم پرفیض دعای ندبه با حضور اعضای مجمع الذاکرین شهر تیتکانلو در محل حوزه مقاومت !!! علی (ع) برگزار میگردد./.